Upravljanje solarnim elektranama

Nudimo širok spektar usluga za potrebne radove i upravljanje solarnim parkovima snage od 50-500 kW, i većih od 500 kW, odnosno administraciju dokumenata u vezi KÁT (Sistema obaveznog preuzimanja) / METÁR (Sistema za podršku obnovljive energije) / ZELENI PREMIUM.

Sa izgradnjom nije sve završeno, čak i radovi vezani za upravljanje solarnog parka imaju veliki uticaj na dugoročno funkcionisanje, količinu proizvedene energije, rešavanje problema vezanih za preuzimanje energije, kao i pouzdan rad elektrane. Naši stručnjaci su dostupni u slučaju svih pitanja koja su opisana u ugovoru, kako bi osigurali neprekidnu proizvodnju energije vašeg solarnog parka.

 

ODRŽAVANJE SOLARNIH PARKOVA I OTKLANJANJE KVAROVA

- Redovno godišnje održavanje elektroinstalacije

- Periodično održavanje invertera, transformatora i solarnih modula

- Dijagnostika solarnih modula infracrvenom kamerom

- Otkrivanje kvarova na licu mesta

- Otklanjanje kvarova i priključivanje srednjenaponske mreže

 

 

DALJINSKI NADZOR

- Tehnički daljinski nadzor sa dispečerskom službom od 0-24 sata

- Kontinuirano praćenje podataka o proizvodnji, praćenje kvarova, pokretanje procesa za otklanjanje kvarova

- Dijagnostika upravljanja

 

ADMINISTRACIJA

- Administracija proizvođačke garancije

- Podrška za sklapanje ugovora bilansne grupe

- usluga za preuzimanja podataka MEKH (Služba za regulaciju energetike i komunalnih usluga Mađarske)

 

RASPORED RADOVA

- Priprema i dostavljanje mesečne prognoze o proizvodnji odgovornom licu za bilansnu grupu

- Predaja podataka za naplatu vlasniku elektrane

- Priprema dnevnih i unutardnevnih rasporeda i učitavanje istih u operater sistema MAVIR za prenos električne energije

 

INTERNET VEZA

- Obezbeđivanje kontinuirane mobilne internet veze koja je neophodna za rad sistema daljinskih nadzora

 

ODRŽAVANJE POVRŠINA

- Uređenje površine, košenje trave, čišćenje teritorije od korova

 

ZAŠTITA IMOVINE

- Daljinski nadzor imovine putem regionalno nadležne službe za zaštitu imovine

- Služba za izlazak na teren od 0-24h putem regionalno nadležne službe za zaštitu imovine

 

Ukoliko je upravljanje i održavanje pravilno dokumentirano, može se osigurati da u slučaju eventualne neispravnosti ili kvara, garancija proizvođača bude primenjena uz potrebnu zamenu proizvoda.

 

Očekujemo Vaš poziv i u slučaju ako Vaš solarni park nije izgradila naša kompanija, ali ipak tražite operatera, što znači da nakon tehničke procene vaše solarne elektrane prihvatamo izradu najboljeg rešenja za vaše potrebe. Ako Vaš solarni park ne proizvodi energiju u skladu sa lokalnim uslovima, molimo da se obratite našim stručnjacima.

ISO 9001