Planiranje solarnih elektrana

Dobar sistem počinje temeljnim projektovanjem!

 

Naš profesionalni tim pruža široki spektar usluga u projektovanju, pribavljanju potrebnih dozvola i administraciji za solarne parkove snage od 50 kW do 500 kW, i većih od 500 kW, kao i druge kompleksne energetske investicije.

 

 

 

Naši dizajneri i profesionalni partneri pripremaju potrebnu projektnu dokumentaciju za licenciranje i izgradnju malih elektrana, pomoću čega možemo da garantujemo efikasan rad planiranih sistema i nakon izgradnje. Naša stručnost se proteže i do pribavljanja potrebnih građevinskih dozvola, dozvola za priključivanje na mrežu i drugih nadležnih dozvola.

Prilikom projektovanja solarnih parkova pružamo sledeće usluge svojim partnerima:

 

- preliminarna procena lokacije, koncepcija ostvarenja,

- pribavljanje građevinskih dozvola,

- administracija potrebnih procesa,

- plan priključivanja,

- prekidač za električne stubove, plan stubova,

- plan merenja,

- plan o izvođenju radova,

- izrada planova o izvođenju građevinskih i elektroinstalacijskih radova,

- tehnički pregled.

ISO 9001