Izgradnja solarnih elektrana

Naša kompanija vrši izgradnju male elektrane projektovane za Vas pomoću najsavremenijih tehnologija i oprema, što garantuje njenu profitabilnost. Vršimo izvođenje građevinskih radova, kao i potrebne radove za priključivanje na mrežu i za puštanje elektrane u rad.

 

Naše dugogodišnje iskustvo, profesionalnost naših stručnjaka, kao i pouzdanost naših partnera i dobavljača garantuju da će vaš solarni park biti izgrađen na ekonomičan način sa postizanjem maksimalizovanih parametra proizvodnje. Zahvaljujući našoj širokoj mreži izvođača radova, prihvatamo izgradnju male elektrane bilo gde u zemlji.

 

Naše građevinske usluge uključuju sledeće delatnosti:

 

- Uređenje teritorije, rušenje i zemljani radovi, relokacija komunalnih instalacija, izgradnja temelja,

- Prevoz i ugradnja tehnoloških materijala i oprema,

- Sklapanje modula solarnih panela i nosećih konstrukcija,

- Elektroinstalacija na niskonaponskim mrežama jednosmerne i naizmenične struje,

- Izrada sistema za zaštitu imovine, i mehaničkih i elektronskih sigurnosnih sistema,

- Izgradnja priključivanja na javne mreže na srednjim i visokonaponskim mrežama,

- Priprema ugovora o elektroenergetskoj mreži i proces puštanja u rad.

 

Prihvatamo garanciju za kvalitet naših proizvoda i izvođenje svih radova!

 

Izgradili smo mnoštvo solarnih parkova u zemlji od kojih nekoliko primera možete pogledati pod menijem Reference.

 

ISO 9001