Povećanje efikasnosti u postojećim sistemima

PannonWatt se obavezuje da će razmotriti mogućnosti za poboljšanje efikasnosti postojećih solarnih parkova i potom izvršiti potreban razvoj. Problem može da nastane zbog vrste i kvalitete sredstava koji su korišteni za izgradnju, ali i zbog loših projektantskih rešenja. Kratkoročno razmišljanje i jeftina rešenja često rezultiraju u tome da sigurno upravljanje solarnog parka predstavlja problem, ili da je efikasnost istog neadekvatna. Pomoću efikasnog nadzora sistema i mogućnosti regulisanja značajno se može povećati proizvodnja električne energije i olakšati otklanjanje problema u vezi preuzimanja energije.
 

 

EFIKASAN NADZOR SISTEMA

Evaluacija podataka na nivou modula, stringova i sistema je moguća u sistemima za daljinski nadzor na bazi oblaka. Na raspolaganju su i sveobuhvatna analiza i praćenje energetskog prinosa, vreme rada elektrane i ekonomski pokazatelji. Automatska upozorenja pomažu stručnjacima da odmah uoče grešku i brzo preduzmu potrebne poteze. Funkcije dalekih modula za otklanjanje grešaka omogućavaju brzu transparentnost, i sa tim znatno smanjuju učestalost izlazaka na lice mesta, kao i tamo provedeno vreme. Upravljanje na bazi modula je osnovna karakteristika svakog sistema za optimizaciju kome se može pristupiti i sa računara, i sa pametnog telefona. Jednostavna transparentnost prinosa sistema je uglavnom značajan aspekt za buduće vlasnike solarnog sistema.

 

POVEĆANJE ENERGETSKE PROIZVODNJE

U konvencionalnom sistemu, najslabiji modul određuje performansu cele jedinice. Kada koristite optimizaciju po modulu, performansa celog sistema se povećava, naime svaki solarni modul radi u njemu najpovoljnijem optimalnom stanju. Prema podacima proizvođača, prinos po modulu može biti čak i za 25% veći od prinosa ranije izgrađenog sistema.

ISO 9001