Osnovne informacije

Kućna elektrana:

Kućna elektrana je mala elektrana priključena na niskonaponsku mrežu s priključnom snagom koja ne prelazi 50 kVA na jednoj priključnoj tački.

Mala elektrana:

Elektrana nominalne performanse ispod 50 MW.

Proizvedena struja - Služba za regulaciju energetike i komunalnih usluga Mađarske (MEKH)

Za prodaju proizvedene električne energije formiran je sistem obaveznog preuzimanja (METÁR (Sistema za podršku obnovljive energije) / KÁT (Sistema obaveznog preuzimanja)). Aktuelne informacije i cene sistema KÁT možete naći na dole navedenoj stranici Energetske službe: Informacije o sistemu podrške obnovljive energije MEKH

 

Vremenski period za korištenje mogućnosti KÁT utvrđuje MEKH na osnovu povrata profita. Jedna prosečna elektrana, bez konkursne ili državne podrške, u slučaju zahteva podnesenih do kraja 2017. godine može računati na 20 godina podrške KAT, dok u slučaju zahteva podnesenih od 1. januara 2018.g. podrška važi 17 godina i 4 meseca. Od leta 2017. godine, zahtevi KÁT / METÁR mogu se podneti samo elektronskim putem na web stranici MEKH. Novi zahtev za podržavanje preuzimanja male elektrane kapaciteta manjeg od 500KW moglo se podneti samo do ponoći 26. aprila 2018. godine, prema vladinoj uredbi koja je stupila na snagu 21. aprila 2018. godine.

 

Sistemi KÁT / METÁR su najekonomičnije rešenje za solarne elektrane namenjene za prodaju električne energije. Zahvaljujući cenama sistema KÁT povrat profita u slučaju ove vrste elektrane je 8 godina.

Odgovarajuća lokacija

Izgradnja solarnog parka snage 500kW zahteva teritoriju koja je izdvojena iz obrađivanja ili privremeno korišćena u druge svrhe. Ukoliko je teritorija kultivirano zemljište, od 2. januara 2018. godine postoji mogućnost da se besplatno izdvoji, pod uslovom da je u skladu sa lokalnim planom naselja. Važno je da lokacija ne bude zaštićeno područje ili zaštićeni rezervat prirode. Brojevi parcela koji spadaju među zaštićena područja NATURA 2000 mogu se naći u prilogu zakonskih propisa. Mapu o zaštićenim i ekološkim područjima prirode također možete dobiti od Informacionog sistema za zaštitu prirode.

 

Ukoliko na parceli postoji dalekovod ili druga vrsta komunalije, potrebno je još 1,5 hektara zemlje izvan zaštitne zone. Optimalno područje za izgradnju solarnog parka je ravno, bez senke, vodoravno ili sa blagom padinom prema jugu. Priključna tačka na srednjenaponsku mrežu treba da bude na vidljivoj daljini (nekoliko stotina metara).

 

Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte preko menija Contact us!

ISO 9001