Administracija dokumenata METÁR i ZELENI PREMIUM

Promene u zakonskim propisima i pribavljanje špekulativnih dozvola veoma su otežali uspešno i pravovremeno pribavljanje dozvola, i zato se trudimo da pomoću naših iskusnih kolega što brže obavimo svu potrebnu administraciju vezanu za solarne parkove.

 

Veliki broj špekulativnih zahteva onesposobilo je proces donošenja odluka o dozvolama za priključivanje na mrežu. U svakom slučaju moramo izvršiti proračun mreže kako bi odredili najbližu moguću priključnu tačku. U slučaju lokacija gde je priključna tačka udaljena nekoliko kilometara, visoki troškovi izgradnje priključnog kabla i dug vremenski period pribavljanja dozvola za cevovod čine investiciju neekonomičnom. 

 

Rado Vam stojimo na raspolaganju, uzimajući u obzir složenost i kompleksnost zadatka, kao i često promenljive pravne pozadine.

 

Početkom 2017. godine u Mađarskoj je pokrenut sistem METÁR (Sistema za podršku obnovljive energije) za podršku rada električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije, koja je svoj konačan, pravosnažan oblik postigla nakon odobrenja Evropske komisije, sa izmenama zakonodavstva od kraja prošle godine.

 

METÁR pruža operativnu podršku za proizvodnju električne energije na osnovu obnovljive enrgije iz novih elektrana kapaciteta preko 0,5 MW pod sledećim uslovima. Proizvedena električna energija mora se dovesti u mrežu (priključivanje u istu bilansnu grupu) i, umesto dosadašnjeg obaveznog preuzimanja, prodati je u obliku tržišne transakcije. Ako se proizvodnja energije odvija izvan planiranog raporeda, postoji obaveza balansiranja svake bilansne grupe od strane snabdevača obnovljivih izvora energije, osim toga snabdevač nema pravo za subvencije u slučaju negativne cene u trajanju od 6 sati na tržištu električne energije.

 

U okviru sistema METÁR, subvencije za elektrane sa obnovljivom tehnologijom, kapaciteta većeg od 1 MW, dodeliće se u okviru konkursa u jednom krugu. Investitori koji licitiraju za izgradnju novih elektrana daju ponudu na subvencionisanu cenu, i ta cena - ne viša od indeksirane stope subvencionisane osnovne cene subvencije Zeleni premium, izvan konkursnog procesa - biće ocenjena bez obzira na primenjenu tehnologiju. Podobnost za subvenciju Zeleni premium može se osvojiti za vremenski period naznačen u konkursu (najviše 20 godina). Finansijski limit za nove podobnosti koja će se dodeliti u okviru konkursnog procesa iznosi 1 milijardu HUF godišnje između 2017. i 2026. godine. O raspisivanju konkursa odlučuje ministar za nacionalni razvoj, a najavljivač i izvršilac konkursa je Služba za regulaciju energetike i komunalnih usluga Mađarske (MEKH).

 

Aktuelne informacije i cene sistema KÁT možete naći na dole navedenoj stranici Energetske službe: Informacije o sistemu podrške obnovljive energije MEKH

  

Postanite i Vi partner preduzeća PannonWatt, poverite nam projektovanje i izgradnju Vašeg solarnog parka!

ISO 9001