Sistem grejanja, ventilacije i klimatizacije

Sa dugogodišnjim iskustvom, stručnjaci preduzeća PannonWatt prihvataju kompletan građevinski inženjering od projektovanja i pribavljanja dozvola sve do puštanja u rad. Za nas, kao savesnim i brižljivim građevinskim inženjerima, veoma je važan i dalji „život“ našeg rada, i po potrebi rado prihvatamo instalaciju, upravljanje i održavanje kompletnih građevinskih inženjerskih sistema.

Prihvatamo izgradnju sistema grejanja, ventilacije i klimatizacije za srednja i velika preduzeća, kao i institucionalna i industrijska rešenja. Naše reference uključuju široku paletu tehnoloških implementacija, od manjih institucionalnih ulaganja sve do velikih opštinskih investicija. 

 

PannonWatt je posvećen pružanju profesionalnih rešenja za sisteme grejanja, ventilacije i klimatizacije, a naši stručnjaci se redovno obučavaju da bi bili u toku sa najnovijim tehnologijama na tržištu. 

 

Naša kompanija se u okviru elektroinstalacijskih radova obavezuje za projektovanje, izvođenje radova i dokumentaciju o realizaciji projekta.

  1. projektovanje i izgradnja grejanja i hlađenja
  2. projektovanje sistema za napajanje
  3. projektovanje gasnog sistema, službena primopredaja, administracija, instalacija gasa
  4. regulacija vazdušne tehnike, merenje instrumentima, ugradnja vazdušne tehnike
  5. korišćenje obnovljivih izvora energije - instalacija geotermalnih i solarnih sistema
ISO 9001