Energetska efikasnost

Prihvatamo obavljanje kompleksnih rešenja pri čemu ušteda energije zahteva izolaciju zgrada, modernizaciju sistema grejanja, ventilacije i klimatizacije, instalaciju obnovljivih izvora energije (solarni panel, solarni kolektor, geotermalna toplotna pumpa, bojler na biomasu), kogeneraciju (gasni motori za grejanje, hlađenje ili procesnu proizvodnja pare), modernizaciju rasvete ili izgradnju energetskog menadžmenta.

 

Naša kompanija je posvećena promovisanju obnovljivih izvora energije, uvođenju potrebnih mera energetske efikasnosti, kao i izgradnji modernih i energetski efikasnih sistema.

 

Odlučite se za PannonWatt, ako tražite progresivna i energetski efikasna rešenja:

- energetski audit

- izolacija zgrada

- modernizacija sistema grejanja, ventilacije i klimatizacije

- instalacija obnovljivih izvora energije

- kogeneracija

- modernizacija rasvete

- energetski menadžment

ISO 9001